Reguli

I Și principii generale

1. Concursul foto DIPOL (denumit în continuare Concurs) este organizat de DIPOL Spółka Jawna cu sediul social în Cracovia, ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049, REGON: 350509592 (denumit în continuare Organizator).

2. Concursul se desfășoară prin intermediul site-ului – site-ul konkurs.dipol.com.pl (denumit în continuare Website), aparținând Organizatorului.

3. Un participant la Concurs este o persoană care:

 • folosind Site-ul, a trimis cel puțin 1 fotografie la Concurs.
 • a citit și acceptat toate prevederile prezentului Regulament (trimiterea fotografiilor către Concurs nu este posibilă fără acceptarea Regulamentului).

4. Participantul la Concurs certifică că:

 • Este autorul fotografiilor pe care le-a încărcat și deține drepturile de autor asupra acestora.
 • Este major în țara de cetățenie.
 • Are dreptul de a publica imaginile persoanelor care se află în fotografiile sale și își asumă orice pretenții de orice natură pe care persoanele portretizate și/sau reprezentanții acestora le-ar putea ridica împotriva Organizatorului Competiției. În cazul încălcării drepturilor de autor, Participantul este responsabil.
 • își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal (Jurnalul de Legi din 2016, articolul 922).
 • Este de acord ca Organizatorul să folosească fotografiile trimise de acesta în mod gratuit sub orice formă și în orice moment pentru a promova Concursul și compania DIPOL.
 • Permite postarea fotografiilor încărcate de aceștia pe pagina de Facebook a Organizatorului (www.facebook.com/dipolnet).

II Participarea la concurs

1. Concursul este destinat adulților.

2. Participarea la Concurs este gratuită.

3. Participarea la Concurs este voluntară.

4. Participarea la Concurs este posibilă numai prin intermediul Site-ului. Fotografiile trimise prin alte mijloace nu vor fi acceptate.

5. Un Participant poate trimite maximum 3 fotografii.

6. Cerințe generale ale organizatorului pentru fotografii:

 • Dacă fotografia trimisă este pornografică, rasistă sau ofensatoare în vreun fel pentru alți Participanți sau Organizator, aceasta nu va fi acceptată în Concurs.
 • Dacă fotografia trimisă a participat la edițiile anterioare ale Concursului, aceasta nu va fi acceptată în Concurs.
 • Fotografiile depuse TREBUIE să conțină orice tip de antenă. Termenul de „antenă” este înțeles ca: un dispozitiv care convertește undele electromagnetice într-un semnal electric și invers. Antena din fotografie trebuie să fie vizibilă în așa fel încât să poată fi distinsă de fundal și împrejurimi. Abaterile de la această regulă (de exemplu, fotografia își arată umbra în loc de antenă sau doar reflectarea acesteia, de exemplu într-o oglindă sau în apă) vor fi luate în considerare individual de către moderatorii care verifică înscrierile la Competiție. Deciziile moderatorilor sunt definitive.
 • Nu vor fi acceptate poze generate de AI.

7. Cerințe detaliate ale organizatorului pentru fotografii:

 • Sunt acceptate fișiere în format .jpg, .png sau .gif cu o rezoluție minimă de 1200 x 800 pixeli.
 • Fotografiile nu pot conține elemente grafice sau texte adăugate în procesul de post-producție sau elemente atașate din alte fotografii.
 • Montajele foto care combină fotografii din fișiere diferite sau modifică compoziția originală a fotografiei nu sunt permise.

8. Organizatorul poate refuza să accepte fotografiile trimise fără a oferi un motiv.

9. După verificarea pozitivă a fotografiilor în ceea ce privește respectarea prezentului Regulament, lucrările vor fi publicate pe Site.

III. Evaluarea fotografiilor

1. Toate fotografiile depuse, care au fost supuse unei verificări inițiale în ceea ce privește conformitatea cu Regulamentul, sunt supuse evaluării Juriului desemnat de Organizator.

2. Juriul va evalua concursul după încheierea perioadei de concurs, adică după data de 29 septembrie 2023.

IV Premii

1. Va exista un premiu principal, premii pentru locurile doi și trei și distincții. Numărul de premii va fi stabilit în cadrul evaluării fotografiilor colectate.

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba premiile cu altele, de valoare mai mare sau egală, în cazul unui eveniment în afara controlului Organizatorului, care ar face imposibilă trimiterea de premii către câștigătorii Concursului.

V Program

 • 26 iunie 2023 – începerea Concursului, începerea acceptării fotografiilor.
 • 29 septembrie 2023 – sfârșitul concursului.
 • 23 octombrie 2023 – anunțarea câștigătorilor. Rezultatele Competiției vor fi anunțate în Newsletter-ul TV-SAT, CCTV, WLAN, pe site-ul konkurs.dipol.com.pl și pe pagina de Facebook a Organizatorului. Câștigătorii vor primi în plus notificări prin e-mail.
 • 27 noiembrie 2023 – data limită pentru expedierea premiilor de către Organizator. Termenul limită se poate schimba dacă Câștigătorul Competiției nu reușește să-și trimită detaliile pentru expedierea premiului până în acel moment.

VI. Protecția datelor cu caracter personal

1. Organizatorul va colecta de la Participanți următoarele date:

 • Adresa de e-mail.
 • Nume și prenume.

2. Organizatorul va colecta și următoarele date de la câștigători:

 • Adresa de domiciliu (pentru livrarea premiului).
 • Număr de telefon de contact.

3. Datele cu caracter personal ale Participanților și câștigătorilor vor fi prelucrate în scopul participării la Concurs, luarea în considerare a reclamației, selectarea câștigătorului și acordarea premiului, precum și în scop informativ (informarea prin poștă despre începutul și încheierea Concursului) .

4. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru a participa la Concurs. Persoanele care furnizează date cu caracter personal au dreptul la:

 • Accesul la date.
 • Corectarea datelor.
 • Ștergerea datelor.

5. Aveți dreptul în orice moment să accesați datele cu caracter personal care privesc persoana vizată, să le rectificați, să le ștergeți sau să limitați prelucrarea, sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul de a transfera date. Vă puteți exercita aceste drepturi la sediul Administratorului de Date, prin corespondență, prin mijloace de comunicare electronică sau telefonic.

6. Administratorul datelor personale colectate de la Participanți și câștigători este DIPOL Spółka Jawna cu sediul social în Cracovia, ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049, REGON: 350509592. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor), Jurnalul Oficial UE L 119/1 din 04/05/2016 [GDPR] și legea națională din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal.

7. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este prevederea art. 6 sec. 1 lit. a GDPR, adică consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la retragerea lor sau până la soluționarea Concursului – în funcție de evenimentul care are loc primul. In cazul datelor cu caracter personal ale castigatorului, acestea vor fi prelucrate pe o perioada de maxim 6 luni de la data solutionarii Concursului.

VII Dispoziții finale

1. Organizatorul este responsabil pentru interpretarea finală și irevocabilă a prezentului Regulament.

2. Competiția nu este în niciun fel sponsorizată, susținută sau desfășurată de Facebook și nu este asociată cu aceasta (eliberarea completă a Facebook de răspundere de către fiecare Participant).

3. În cazul în care Participanții întreprind acțiuni care nu sunt conforme cu prezentul Regulament sau acțiuni care vizează câștigarea Competiției, care contravin prevederilor generale aplicabile de lege sau decență, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica rezultatele și de a exclude Participantul de la participarea la Concurs. Dacă un Participant este exclus de la participarea la Competiție, Participantul este obligat să returneze premiul primit. Returnarea premiului primit nu exclude dreptul Organizatorului de a pretinde despăgubiri de la Participant în condiții generale.

4. În cazul în care oricare dintre declarațiile Participantului la care se face referire în prezentul Regulament se dovedește a fi incompatibilă cu faptele și/sau statutul juridic, Participantul în eventualitatea unor eventuale pretenții ale terților va fi singur și pe deplin răspunzător și va declara că va achita toate daunele aferente suferite de Organizator. De asemenea, în situația menționată mai sus, Participantul este descalificat din Concurs și este obligat să returneze imediat premiul acordat de Organizator.

5. Regulamentul intră în vigoare în ziua începerii Concursului, adică pe 26 iunie 2023.